Zgłoszenie reklamacji

Informacje ogólne:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, serwis/Sprzedawca poinformuje Zgłaszającego o tym fakcie w formie pisemnej. Do czasu otrzymania od Kupującego wymaganej dokumentacji, urządzenie pozostanie w serwisie i rozpatrzenie roszczenia zostanie zawieszone. W przypadku braku odpowiedzi na pismo dotyczące braków w dokumentach, w ciągu 30 dni urządzenie zostanie przesłane na koszt kupującego, a w przypadku jego nie odbierania od przewoźnika, przekazane do utylizacji. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z typami reklamacji i obowiązującymi ich zasadami:

Dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi:

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia zgłoszenia są:

Dotyczy reklamacji z tytułu gwarancji:

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji udzielanej przez Einhell Polska i że je akceptuję. W przypadku reklamacji gwarancyjnej niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia zgłoszenia są:

Dotyczy reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową:

Oświadczam, że jestem konsumentem, a reklamowany przeze mnie towar jest towarem konsumpcyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Serwis Einhell informuje, że zapoznanie się i wypełnienie poniższego formularza jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

 


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI


Jak zareklamować urządzenie?

 1. Skontaktować się z firmą DHL oraz zamówić odbiór przesyłki przez kuriera: https://dhl24.com.pl/serwis/einhell/
 2. Podać kurierowi numer płatnika firmy Einhell Polska – 120 84 24
 3. Przekazać kurierowi paczkę zawierającą:
  1. Kompletne urządzenie wraz z dołączonym osprzętem
  2. Kopię dowodu zakupu
  3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie reklamacyjne ->  Zgłoszenie reklamacyjne PDF
 4. Podpisać list przewozowy z kurierem
 5. Zachować list przewozowy – po jego numerze można kontrolować status naprawy