Serwis Einhell

Zgłoszenie reklamacji

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z typami reklamacji i obowiązującymi ich zasadami wskazanymi poniżej.

1. Informacje ogólne

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, serwis/Sprzedawca poinformuje Zgłaszającego o tym fakcie w formie pisemnej. Do czasu otrzymania od Kupującego wymaganej dokumentacji, urządzenie pozostanie w serwisie i rozpatrzenie roszczenia zostanie zawieszone. W przypadku braku odpowiedzi na pismo dotyczące braków w dokumentach, w ciągu 30 dni urządzenie zostanie przesłane na koszt kupującego, a w przypadku jego nie odbierania od przewoźnika, przekazane do utylizacji.

Masz pytania?

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

+48 71 334 65 01

Poniedziałek – Czwartek 8:15 – 16:30
Piątek 8:00 – 15:00

2. Reklamacja z tytułu rękojmi

  • Reklamacje z tytułu rękojmi na rzecz Sprzedawcy rozpatruje Serwis Einhell Polska Nowa Wieś Wrocławska 55-080, ul. Wymysłowskiego 1
  • W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi okaże się niezasadna, Serwis Einhell Polska zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki urządzenia: z miejsca nadania do serwisu oraz z serwisu do miejsca nadania oraz kosztami pracy serwisu.
  • W przypadku nieuiszczenia powyższych opłat przez Kupującego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania Serwis Einhell Polska zastrzega sobie możliwość utylizacji reklamowanego urządzenia.
  • W celach ewidencyjnych, również w przypadku odrzuconych lub wstrzymanych reklamacji, oryginalna tabliczka znamionowa zostanie zmieniona na nową – tabliczkę znamionową serwisową- zgodną z warunkami bezpieczeństwa i stosownymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia zgłoszenia są:
  • wypełniony formularz
  • kopia dowodu zakupu – faktura lub paragon

3. Reklamacja z tytułu gwarancji

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji udzielanej przez Einhell Polska i że je akceptuję. W przypadku reklamacji gwarancyjnej niezbędnymi dokumentami do rozpatrzenia zgłoszenia są:
  • wypełniony formularz zgłoszenia reklamacyjnego
  • kopia dowodu zakupu – faktura lub paragon
  • karta gwarancyjna dla urządzeń sprzedanych przed 01-11-2009 roku

4. Zgłoszenie reklamacyjne

Krok 1 z 2

Dane reklamacyjne urządzenia

Twój koszyk
Scroll to Top